Opinie o Nas
Zwroty / Reklamacje

PROFILACTICA sp. z o.o.
31-462 Kraków, ul. Podmiejska 5/ lok. 2

KRS: 0000724110

NIP: 9452218587
REGON: 369764154

1.  Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
(Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta)

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru do Sklepu.

Aby odstąpić od umowy zawartej poprzez platformę aukcyjną www.allegro.pl lub sklep internetowy www.profilactica.pl, należy złożyć w PROFILACTICA stosowne oświadczenie woli, pisząc e-mail na adres: sklep@profilactica.pl

2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy.
(Ustawa o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku art.38)

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.  Adres do reklamacji.

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Więcej na temat gwarancji poszczególnych producentów: www.profilactica.pl/gwarancje

PROFILACTICA sp. z o.o.
z dopiskiem: Reklamacja
ul. Podmiejska 5 / lok. 2,
31-462 Kraków, POLSKA

4. Opis procedury reklamacji.

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. PROFILACTICA sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej wysyłając email na adres: sklep@profilactica.pl. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że PROFILACTICA sp. z o.o niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez PROFILACTICA sp. z o.o nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. Firma PROFILACTICA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni PROFILACTICA sp. z o.o nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

5. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.profilactica.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PROFILACTICA sp. z o.o w ramach Sklepu Internetowego www.profilactica.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl